l

COVID-19

Nu de eerste COVID-19 patiënten langzamerhand van de verpleegafdelingen worden ontslagen, worden er patiënten verwezen naar de diëtist in de eerste lijn voor de fase van herstel na ziekenhuisopname. Patiënten krijgen bij ontslag uit het ziekenhuis veelal beknopte informatie mee met adviezen over voeding in de thuissituatie. Het kan ook zijn dat ze actief vanuit het ziekenhuis worden verwezen naar de diëtist en/of fysiotherapeut voor revalidatie.
Door het lezen van alle beschikbare literatuur en de ervaringen vanuit het behandelen van de eerste patiënten in de herstelfase, is het behandelpad: ‘voeding bij herstel na COVID-19’ van Diëtheek opgemaakt. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle diëtisten die werkzaam zijn in de eerstelijns gezondheidszorg en te maken krijgen met de doelgroep. Het is belangrijk dat de fysiotherapeut en de diëtist de adviezen op elkaar afstemmen en combineren naar de optimale omstandigheden. Wij hopen dat de samenwerkingsverbanden al sterk zijn en anders is het nu extra belangrijk om deze aan te halen. 

E-mailen
Bellen
Map
Info